Çerez Aydınlatma

ÇEREZLERE DAİR AYDINLATMA METNİ

İmge Ev Ve Yaşam Gereçleri Anonim Şirketi vePorland Porselen Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ayrı ayrı “İmge” veya “Porland” ve birlikte “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimini geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler ve benzeri teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerezlere Dair Aydınlatma Metni’nin amacı, tarafımızca işletilmekte olan  www.blog.porland.com internet sitesinin işletilmesi sırasında, internet sitesi kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı ile elde edilen kişisel verilerinizin toplanması, kaydedilmesi, kullanımı, saklanması, 3. Kişilerle paylaşılması ve işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.

1. İnternet Sitemizde Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz.

Sitemizde taraflarına göre hem birinci taraf çerezler (sitemiz tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü taraf çerezleri (sitemiz haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen), saklanma sürelerine göre geçici süreli çerezler/ oturum çerezleri (sitemizi ziyaret ettiğiniz esnada oluşan ve sadece tarayıcı kapanıncaya kadar geçerli olan) ve kalıcı çerezler (sitemizi ziyaret ettiğinizde oluşan ve silininceye veya süreleri doluncaya kadar kalan), amaçlarına göre zorunlu çerezler (kesinlikle gerekli çerezler), işlevsel çerezler, performans çerezleri (analitik çerezler)ve reklam/ pazarlama çerezleri kullanılmaktadır.

 1. Zorunlu Çerezler (Kesinlikle Gerekli Çerezler)

Belli çerezlerin kullanımı internet sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur.

 • İşlevsel Çerezler

Kullanıcıların internet sitemize geçmişte yapmış olduğu internet üzerindeki tercihlerini hatırlayabilme işlevi sunan çerezlerdir.

       Çerez AdıTanımıÇerez TipiSaklama Süresi
_clck  Bu çerez, Microsoft Clarity tarafından ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına dair bilgileri depolamak ve web sitesinin nasıl çalıştığına dair bir analiz raporu oluşturmaya yardımcı olmak için yüklenir. Toplanan veriler arasında ziyaretçi sayısı, geldikleri kaynak ve anonim bir biçimde ziyaret edilen sayfalar yer alır.İşlevsel  365
_color_system_schemaSpam’i tespit etmek ve web sitesinin güvenliğini artırmak için kullanılır.İşlevsel  Oturum
_gaKullanıcıları tanımlamak için kullanılan ID’dir.İşlevsel  365 Gün
CLIDBu çerez genellikle Dstillery tarafından medya içeriğinin sosyal medyada paylaşılmasını sağlamak için kullanılır. Ayrıca, ziyaret edilen sayfadan web sitesi içeriğini paylaşmak için sosyal medyayı kullandıklarında web sitesi ziyaretçileri hakkında bilgi toplar.İşlevsel  365 Gün  
    SRM_BToplanan kullanıcı verileri kullanıcıya veya cihaza özel olarak uyarlanır. Kullanıcı, yüklenen web sitesinin dışında da takip edilebilir ve ziyaretçinin davranışının bir resmini oluşturur.İşlevsel  Gün

a.Performans Çerezleri (Analitik Çerezler)

Kullanıcıların internet sitesini kullanma şekli (hangi sayfayı ziyaret ettiği, hangi linke tıkladığı gibi) tespit etme işlevi sunan çerezlerdir.

       Çerez Adı TanımıÇerez TipiSaklama Süresi
SMAnalitik için web sitesinin kullanımını ölçmek için kullandığımız bir Microsoft MSN 1. taraf çerezidir.PerformansOturum
 1. Reklam/ Pazarlama Çerezleri

Kullanıcılar hakkında bilgi toplayarak, kullanıcıların ilgisini çekecek türden içerik ve reklamlar sunmak işlevine sahip çerezlerdir.

       Çerez Adı TanımıÇerez TipiSaklama Süresi
_ga_SF45T4YS05Kullanıcının pazarlama kampanyaları ile ilgili bilgileri içerir. Bunlar, Google Ads ve Google Analytics hesapları birbirine bağlandığında Google AdWords / Google Ads ile paylaşılır.Reklam
Pazarlama
400 Gün
ANONCHKBing arama motorundaki reklamlardan gelen tıklamaların raporlama amacıyla ve kişiselleştirme için doğrulanmasını sağlamak üzere bir kullanıcı oturumu için oturum kimliğini saklamak için kullanılır.Reklam
Pazarlama
Oturum
MRAnaliz amaçlı bilgi toplamak için kullanılır.Reklam
Pazarlama
7 Gün
MRAnaliz amaçlı bilgi toplamak için kullanılır.Reklam
Pazarlama
7 Gün
MUIDMicrosoft sitelerini ziyaret eden benzersiz web tarayıcılarını tanımlar. Bu çerezler reklam, site analizi ve diğer operasyonel amaçlar için kullanılır.Reklam
Pazarlama
390 Gün    
MUID  Microsoft sitelerini ziyaret eden benzersiz web tarayıcılarını tanımlar. Bu çerezler reklam, site analizi ve diğer operasyonel amaçlar için kullanılır.Reklam
Pazarlama
390 Gün  

2.         Çerezlerin Kullanım Amacı

Şirket olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla internet sitemizin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek ve  internet sitemizin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Aydınlatma Metni kapsamındaki amaçlar doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 5. maddesinin ikinci fıkrasındaki kanuni veri işleme şartlarından kanunlarda açıkça öngörülme, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusu olan Şirketimiz’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz’in meşru menfaati için zorunlu olması hukuki sebeplerinin en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz onayınız (açık rızanız) olmaksızın işlenebilecektir. Bu veri işleme şartlarının bulunmadığı durumlarda, kişisel verileriniz yalnızca açık onayınızın bulunduğu hallerde işlenecektir.

Kesinlikle gerekli çerezler dışında yer alan işlevsel çerezler, performans (analitik) çerezleri, reklam/pazarlama çerezlerinin çalıştırılmasına ilişkin olarak onayınız dışında bir veri işleme şartı bulunmuyorsa, bu çerezlerin kullanımı için onay verip vermediğinizi soruyoruz. Bu çerezlerin kullanımına izin verdiğiniz takdirde, kişisel verileriniz, onayınızın bulunması hukuki sebebine dayalı olarak işlenebilecektir.

3. Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Çerezlerin kullanımını sizlere sunduğumuz uyarı ekranı üzerinden veya tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek kontrol edebilirsiniz. Ancak bu durumda sitenin bir kısım veya tüm fonksiyonlarından yararlanılması mümkün olmayabilir. Sitenin işlerliği için zorunlu olan teknik çerezler gibi bazı çerezler ise engellenemeyecektir.

Uyarı ekranında “Yalnızca Zorunlu Çerezleri Kabul Et” seçeneğine tıkladığınız takdirde, kullanıcı sadece zorunlu çerezleri kabul etmiş, diğer üç kategorideki çerezleri (işlevsel, performans, reklam/ pazarlama) reddetmiş olacaksınız.   “Tümünü Kabul Et” seçeneğine tıkladığınız takdirde ise, her dört çerez kategorisini kabul etmiş olacaksınız.  “Tümünü Reddet” seçeneğine tıkladığınız takdirde, zorunlu çerezler dışında kalan diğer üç çerez kategorisi reddetmiş olacaksınız. “Çerez Ayarları”na tıklayarak toplu kabul veya reddin yanı sıra, kabul edeceğiniz kategorileri istediğiniz gibi seçme ve bazı çerez kategorilerini kabul ederken, bazı çerez kategorilerini reddetme imkanınız bulunmaktadır.

Uyarı ekranının yanı sıra tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek de çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz. Bu şekilde çerezleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:

Adobe Analytis  http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
Google Adworshttps://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytishttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chromehttp://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefoxhttp://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Operahttp://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safarihttps://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

4.     Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu 11`inci madde uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, silme ve yok etme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

5.         Veri sorumlusuna nasıl başvuracaksınız?

Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle şirketimize iletebilirsiniz. Başvurunuz için internet sitemizde yer alan başvuru formunu kullanabilirsiniz.

Yazılı olarak yapılacak başvurular için başvuru adresi “MASLAK MAH. BÜYÜKDERE CAD. USO CENTER BLOK NO: 245 İÇ KAPI NO: 43 SARIYER / İSTANBUL’dur. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Cevabın on sayfadan fazla olması halinde, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise veri kayıt ortamının maliyeti talep edilebilir.

Porland olarak internet sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Aydınlatma Metni’nin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik internet sitemizde veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Aydınlatma Metni’nin son güncelleme tarihini metnin sonunda bulabilirsiniz.

Son Güncellenme Tarihi: 25.08.2023